Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Definicje:

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.

Umowa – wszelkie umowy łączące Administratora danych oraz osobę fizyczną (w szczególności: umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, umowa usługowego prowadzenia ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, umowa o usługowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów, umowa obsługi kadrowo-płacowej, umowa o pracę, umowa zlecenie oraz wszelkie pokrewne)

Administrator Danych – KARARO Krzysztof Raro

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KARARO Krzysztof Raro z siedzibą w Gdańsku przy pl. Gustkowicza  12/3

2) Osobą kontaktową/ w sprawach ochrony danych osobowych w KARARO Krzysztof Raro jest Krzysztof Raro dostępny pod adresem e-mail: biuro@fotoraro.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawnego wykonania usług fotograficznych a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed  świadczeniem usług (w tym informacji o ofercie, i warunków współpracy) na podstawie art. 6 ust 1 (w szczególności pkt b) oraz art. 9 ust 2 (w szczególności pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, inne podmioty i osoby świadczące na rzecz Administratora usługi oraz organy administracji państwowej.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę Privacy Shield).

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania umowy, w przypadku pracowników Administratora lub w przypadku dokonania płatności na rzecz Administratora, przez wymagany przepisami prawa podatkowego i kadrowego okres przechowywania dokumentacji.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędne do realizacji  usług świadczonych przez Administratora.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jak zarządzamy danymi naszych klientów oraz danymi powierzonymi?

  • wszystkie dane naszych klientów oraz dane nam powierzone są zabezpieczone silnym hasłem
  • dane klientów oraz dane powierzone nie są nikomu udostępniane
  • dane oraz dokumenty w formie elektronicznej są przechowywane na wydzielonym magazynie, chronione hasłem
  • dane zapisywane na stronach internetowych są zabezpieczone silnym hasłem administratora strony
  • dane w formie papierowej są zabezpieczone w siedzibie firmy

Lista podmiotów, którym przekazyjemy dane osobowe do dalszego przetwarzania:

  1. Hosting…..
  2. domena…..

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki ?cookies? używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.